2021 m. balandžio 14 d. Gedulo ir vilties dienos renginiai Panevėžyje  prasidėjo Kristaus Karaliaus katedroje Šv. mišiomis už Lietuvos politinius kalinius ir tremtinius.
F. J. Haydno mišias ir kitą liturginę muziką atliko  Panevėžio muzikinio teatro choras. Chormeisteris A. Viesulas. Vargonais grojo J. Barkauskaitė.