DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA
LAIKINAI ATLIEKANTI ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS
Renata Lokcikienė
+370 (45) 58 46 70
+370 680 13 547
+370 650 80 559
renatalokcikiene@gmail.com
pastatymai@paneveziomuzikinis.lt

VYR. FINANSININKĖ
Laura Šležienė
+370 (45) 58 46 69
laura.sleziene@gmail.com

PERSONALO SPECIALISTĖ
Rita Elzbutienė
+370 (45) 58 46 68
+370 610 025 85
personalas@paneveziomuzikinis.lt
pmtorkestras@gmail.com

PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTĖ
Jurgita Klivickienė
+370 601 06 774
teatras.muzikinis@gmail.com

ATSTOVAS RYŠIAMS SU VISUOMENE
Gintaras Kerbedis
+370 (45) 58 46 72
gintaras.kerbedis@gmail.com

KONCERTŲ ORGANIZATORĖ (muzikinių kolektyvų)
Rasa Šnyrienė
+370 687 99 314
orkestrasrasa@gmail.com

KULTŪRINĖS VEIKLOS PARDAVIMŲ VADYBININKĖ (bilietų kasa)
Laura Čerkesienė
+370 (45) 58 46 75
+370 677 78 611
laurac1979@gmail.com

BUHALTERĖ
Gitana Juteikienė
+370 (45) 51 00 14
gitana.jut@gmail.com

ŠVIESŲ DAILININKĖ
Romualda Petrikaitė
+370 689 91 637