1993 metų gruodžio mėnesį įkurtas Panevėžio muzikinis teatras.
Sprendimą įkurti tokią įstaigą Panevėžio miesto taryba priėmė įvertinusi kelių kartų panevėžiečių kultūrinį palikimą. Muzikinių spektaklių tradicija Panevėžyje gyvuoja nuo XX a. pradžios, kai 1904 metais panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, pradėjo busti visuomenės kultūrinė ir tautinė savimonė. Muzikas Mykolas Karka atsiminimuose* rašė, kad 1913 metais muziką pirmajai operetei „ Kaminkrėtys ir malūnininkas“ sukūrė Vladas Paulauskas ir su savo vadovaujamu  choru sėkmingai ją pastatė.   1915-taisiais publika išvydo M. Petrausko operetes „Adomas ir Ieva“,  „Consilium facultatis“, vėliau daugybę kitų muzikinių spektaklių.

Didžiausi nuopelnai dėl Panevėžio muzikinio teatro gimimo ir šiandieninės brandos priskirtini šiam mūzų įkvėptam penketui:
Vladui Paulauskui (1886–1960 m.) – chorvedžiui, kompozitoriui, pirmųjų muzikinių spektaklių Panevėžyje autoriui, pedagogui, vargonininkui, tremtiniui,
Mykolui Karkai (1892–1984 m.) – žymiam krašto muzikui, dainų švenčių organizatoriui ir dirigentui, nenuilstančiam XX a. vidurio operetės puoselėtojui Panevėžyje,
Mykolui Valdui Jataučiui (1933–2011 m.) –  aktoriui, ilgamečiam liaudies operetės teatro telkėjui ir režisieriui,
Nerijui Petrokui (g. 1960 m.) – docentui, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos dėstytojui, režisieriui nuo 2005 metų Panevėžio muzikiniame teatre sukūrusiam 12 miuziklų ir operečių,
Vidmantui Kapučinskui (g. 1951 m.) – fleitininkui,  Panevėžio muzikinio teatro steigimo iniciatoriui, ilgamečiam teatro direktoriui, simfoninio orkestro telkėjui ir dirigentui, teatro meno vadovui.

*Mykolo Karkos atsiminimai (M. Karkos fondas PAVB F12-13)