2022 metų I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

2022 metų kovo 31 dienos VSAFAS 4 priedas

2022 metų kovo 30 dienos aiškinamasis raštas prie finansinių tarpinių ataskaitų

2022 metų I ketvirčio Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų III ketvirčio Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2021 metų III ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2021 metų III ketvirčio Finansinės būklės ataskaita

2021 metų II ketvirčio Veiklos rezultatu ataskaita

2021-06-30 Finansinės būklės ataskaita .

2021 birželio 30 d. VRA aiškinamasis raštas

2021 metų I ketvirčio Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2021 metų I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2021 metų I ketvirčio Finansinės būklės ataskaita

2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų Balanso aiškinamasis raštas

2020 metų III ketvirčio Finansinės atskaitomybės paaiškinamasis raštas

2020 metų III ketvirčio Finansinės būklės ataskaita

2020 metų III ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2020 metų II ketvirčio Finansinės atskaitomybės paaiškinamasis raštas

2020 metų II ketvirčio Finansinės būklės ataskaita

2020 metų II ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2020 metų I ketvirčio Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas 

2020 metų I etvirčio Finansinės būklės ataskaita

2020 metų I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų Balanso aiškinamasis raštas

2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų rugsėjo 30 mėn. VRA paaiškinamasis raštas

2019 metų III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 metų_I ketvirčio_finanasinės_ataskaitos_paaiškinamasis_raštas

2018 metų finansinės ataskaitos

2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 metų I pusmečio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 I pusmetis)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis

2016 m. I ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė 2016 m. ataskaita

Paaiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys (2015-09-30)

Biudžeto vykdymo ataskaitos (2015-09-30)

2015 m. metinio balanso aiškinamasis raštas