2024 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2024 m. I ketvirčio tarpinių biudžeto ataskaitų rinkinys

Panevėžio muzikinio teatro metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m.

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitos 

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023m. Gruodžio 31d. metinė ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023m. Gruodžio 31d. metinė ataskaita

Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaita už 2023 metų 4 ketvirtį

Mokėtinų sumų 2023m. Gruodžio 31d. metinė ataskaita

2023 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 

Aiškinamasis raštas

Biudžeto įstaigų pajamų 2023 m rugsėjo 30 d. ataskaita

Finansavimo sumų pažyma

Mokėtinų sumų 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Panevėžio muzikinio teatro biudžeto išlaidų III ketvirčio ataskaitos

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2023 metų 3 ketvirtį

2023 metų biudžeto išlaidų II ketvirčio ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023m II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2023-03-31

2023 m. kovo 31d. aiškinamasis raštas prie finansinių tarpinių ataskaitų

2023 metų biudžeto išlaidų I ketv. ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2023-03-31

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-31d.

Biudžeto išlaidų 2022 m. 4 ketvirčio ataskaitos

Metinės finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas 2022 m.

Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos 2022 m. III ketvirčio

Finansavimo sumos sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 2022-09-30 duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2022 rugsėjo 30 d aiškinamasis raštas prie finansinių tarpinių ataskaitų.

Paaiškinamasis raštas dėl biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. (Prie išlaidų sąmatos )

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-03-31 d. ataskaita

Mokėtinų sumų 2022-03-31 d. ketvirtinė ataskaita

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. kovo 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-06-30 d. ataskaita

Mokėtinų sumų 2022-06-30 d. ketvirtinė ataskaita

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. birželio 30 d. ataskaitos

2022 m. birželio 30 d. Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita pagal 2022-06-30 duomenis

2022 m. birželio 30 dienos aiškinamasis raštas prie finansinių tarpinių ataskaitų

2022 metų VSAFAS 4 priedas (I Pusmetis)

2022 metų I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos)

2022 metų kovo 31 dienos VSAFAS 4 priedas

2022 metų kovo 31 dienos aiškinamasis raštas prie finansinių tarpinių ataskaitų

2022 metų I ketvirčio Finansinės būklės ataskaita (be valiutos)

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021m. gruodžio 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021-12-31 d. metinė ataskaita

Mokėtinų sumų 2021-12-31 d. metinė ataskaita

2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021m. kovo 31 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021-03-31 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų sumų 2021-03-31 d. ketvirtinė ataskaita

2021 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų III ketvirčio Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2021 metų III ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2021 metų III ketvirčio Finansinės būklės ataskaita

2021 metų II ketvirčio Veiklos rezultatu ataskaita

2021-06-30 Finansinės būklės ataskaita .

2021 birželio 30 d. VRA aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022m. rugsėjo 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022-09-30 d. ketvirtinė ataskaita

Mokėtinų sumų 2021-09-30 d. ketvirtinė ataskaita

Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021m. birželio 30 d. ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021-06-30 d. ketvirtinė ataskaita

Biudžeto išlaidų vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius 2021-06-30 d. pusmetinė ataskaita

Mokėtinų sumų 2021-06-30 d. ketvirtinė ataskaita

2021 metų I ketvirčio Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

2021 metų I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2021 metų I ketvirčio Finansinės būklės ataskaita

2020 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų Balanso aiškinamasis raštas

2020 metų III ketvirčio Finansinės atskaitomybės paaiškinamasis raštas

2020 metų III ketvirčio Finansinės būklės ataskaita

2020 metų III ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2020 metų II ketvirčio Finansinės atskaitomybės paaiškinamasis raštas

2020 metų II ketvirčio Finansinės būklės ataskaita

2020 metų II ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2020 metų I ketvirčio Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas 

2020 metų I etvirčio Finansinės būklės ataskaita

2020 metų I ketvirčio Veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų Balanso aiškinamasis raštas

2019 metų Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų rugsėjo 30 mėn. VRA paaiškinamasis raštas

2019 metų III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita

2019 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 metų_I ketvirčio_finanasinės_ataskaitos_paaiškinamasis_raštas

2018 metų finansinės ataskaitos

2018 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 metų I pusmečio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 I pusmetis)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017-06-30 duomenis