Kovo 16 d., 16.30 val., Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, laukiant didžiosios Prisikėlimo šventės, skambės Panevėžio styginių kvarteto atliekamas Vienos klasiko Josepho Haydno kūrinys „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Koncertas – tradicinė Panevėžio muzikinio teatro kolektyvo dovana publikai.

1787 m. Didįjį penktadienį pirmąkart nuskambėjo šis vienas įstabiausių Haydno opusų, Kadiso (Ispanija) katedros kardinolo prašymu parašytas tos dienos liturgijai. Iš pradžių tai buvo kompozicija orkestrui, vėliau kūrinį pats autorius pritaikė styginių kvartetui, o po kiek laiko papildė jį chorinėmis partijomis. Tokį vis atnaujinamą muzikinį „apdarą“ lėmė ypatingas kūrinio populiarumas ir siekis sustiprinti emocinį Dievo Sūnaus ištartų žodžių poveikį.

1801 m. išleistos kūrinio partitūros pratarmėje J. Haydnas rašė: „Didįjį penktadienį atliekant oratoriją vyskupas iš sakyklos perskaitydavo vieną iš septynių žodžių ir jį pakomentuodavo. Tada nusileisdavo žemyn ir atsiklaupdavo prieš altorių. Pauzę užpildydavo muzika. Paskui vyskupas vėl lipdavo į sakyklą, perskaitydavo ir komentuodavo kitą žodį, vėl nusileisdavo ir klaupdavosi prieš altorių, po jo kalbos užgrodavo orkestras. Tam veiksmui ir skirta mano kompozicija.“

Kūrinys susideda iš įžangos, septynių lėtų, meditatyvių dalių, kompozitoriaus pavadintų sonatomis, ir energingos finalinės dalies „Žemės drebėjimas“. Kiekviena iš sonatų atitinka septynias Jėzaus ištartas frazes. Šios septynios meditacijos simbolizuoja tikėjimo kelionę, prasidedančią atleidimu – Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą – ir pasibaigiančią susiliejimu su Dievu – Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią! 

Šiuo metu redukuota – kvartetui pritaikyta kūrinio versija atliekama dažniausiai: joje įžanga laipsniškai pereina į pirmąją dalį, septintoji sonata susijungia su finaline dalimi, lotyniškas Kristaus žodžių tekstas užkoduotas pirmojo smuiko partijoje.

„Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“ kiekvienais metais skamba Lietuvos bažnyčiose, atliekami įvairių styginių kvartetų. Panevėžio styginių kvartetas taip pat ne vienus metus puoselėja tradiciją pakviesti panevėžiečius kartu pasinerti į Haydno muzikos gelmes.

Panevėžio styginių kvartetas, įkurtas 1997 metais, yra vienas ryškiausių ir novatoriškiausių miesto muzikinių ansamblių. 2005 metais jis tapo Panevėžio muzikinio teatro kolektyvu. Jame griežia keturi talentingi muzikantai – Asta Striogaitė-Puodžiūnienė (I smuikas), Diana Labudienė (II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas) ir Rokas Vizbaras (violončelė). Kvarteto repertuare gausu įvairių žanrų ir stilių muzikos, pradedant klasika ir baigiant džiazo kompozicijomis. Kvartetas rengia sakralinės muzikos koncertų ciklus bažnyčiose, džiugina klausytojus šventėse, parodose, miestų gimtadieniuose, su edukacinėmis programomis vyksta į mokyklas ir darželius siekdamas ugdyti jaunąją auditoriją.

Koncertas „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“ kviečia klausytojus apmąstymams per muziką.

Įėjimas laisvas. Koncerto rengėjai – Panevėžio muzikinis teatras ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra.