2020 metais minėjome M. K. Čiurlionio 145-asias gimimo metines. Ta proga Panevėžio muzikinis teatras sukūrė koncertų ciklą, skirtą žymiausio Lietuvos dailininko ir kompozitoriaus M. K. Čiurlionio gimimo metinėms. Koncertų apipavidalinimui naudojama mobili vaizdų projekcija, kurią koncertams sukūrė video grafikė, dailininkė Vesta Obolevičiūtė. Apipavidalinimo pagrindu tapo animuotos M. K. Čiurlionio pastelės. Sugretinome šio autoriaus muziką ir specialiai šiam projektui animuotą jo tapybą.
Projekto partneris – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

KARALIŲ PASAKA

PASAULIO SUTVĖRIMAS

BIČIULYSTĖ