Paskutinę kalendorinio pavasario dieną baigėme sakralinės muzikos projektą PASILIK SU MANIMI, kurį surengėme Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje gegužės 12 – 31 dienomis.
Nedidelių sudėčių teatro muzikantų improvizuoti kolektyvai (duetai, trio, kvartetai, kvintetai) ieškojo muzikinės literatūros, aranžavo kūrinius ir dvidešimt vakarų grojo vakarinėse mišiose.
Šį vakarą (2021-05-31) Ch Gounod, G. F. Handel, Ch. W. Gluck kūrybą trečią kartą šiame projekte atliko teatro smuikininkės
Daiva Razguvienė,
Vitalija Laukaitienė,
Vilma Apanavičienė,
Daiva Tijunonienė
ir violončelininkė Liubov Orlova.
…kai penkios elegantiškos damos atsivertė ant pultų išdėliotas natas, galėjai matyti kaip sukibirkščiavo energija jų akyse, prie veidų pakilo mediniai instrumentai ir maldininkus senamiesčio bažnyčioje užliejo išrinktiesiems skirta dovana – gyva muzika.
Ji skambėjo ramiai ir oriai. Kiekvieno iš penkių instrumentų skirtingi obertonai susiliejo į jaudinančią, fantastinio grožio dermę. Norėjosi tik vieno,- kad tai nesibaigtų.
Publika visada teisi – už malonų širdžiai muzikavimą ji atsilygino trimis katučių bangomis. Panevėžio vyskupijos kancleris, kunigas Egidijus padėkojo kiekvienai iš atlikėjų ir visiems teatro muzikantams dalyvavusiems šiame projekte.
Sumanymas įgyvendintas vykdant teatro misiją – organizuoti profesionalios muzikos sklaidą, laikantis karantino ribojimų.
Rasos Šnyrienės nuotraukoje teatro styginių instrumentų kvintetas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.