Panevėžio muzikinio teatro kvartetas rugsėjo 5 d. griežė ir 517-ame Panevėžio gimtadienyje. Ši kartą koncertine aikštele tapo viena iš erdvių terasų įrengtų ant Nevėžio upės kranto Kultūros ir poilsio parke. Simboliška, kad muzika buvo dovanojama žiūrovui ir Maironio apdainuotai upei, dovanojusiai savo vardą mūsų miestui. Kvartetas atliko W. A. Mocarto  kvintetą A-dur ir kitus kūrinius.  Klarnetu grojo Renatas Bedalis.