Didžioji visuomenės dalis vis dar pasakytų, kad dūdų orkestro koncertinė aikštelė yra skveras, aikštė, gatvė ar parkas…
Panevėžio muzikinio teatro pučiamųjų orkestras “Garsas” jau senokai įrodė, kad tokio orkestro derama vieta yra ir scena, ir maldos namų paskliautė. „Padovanojau“,            „Concert Boom! “, „Gyvybė ratu“, „Roko legendos“,  tai pastaraisiais metais dirigento Martyno Bražo  sudarytos ir įveiklintos muzikinės programos būtent scenose.
O „Musica sacra“ – sakralinės muzikos programa jau trečią kartą atlikta bažnyčioje, pagrindinėje  Panevėžio vyskupijos šventovėje – Kristaus Karaliaus katedroje.
Koncertas įvyko 2020 spalio 18 d. prieš sumos Šv. mišias. Klausytojų tarpe matėme ir jo ekscelenciją, vyskupą Genadijų Liną Vodopjanovą.

Dėkojame publikai už  gausius aplodismentus.