(lyrinė komedija su farso elementais)

Režisierius Nerijus Petrokas
Dirigentas Vidmantas Kapučinskas
Dailininkė Rita Kosmauskienė
Choreografas Alfredas Kondratavičius
Chormeisteris Algirdas Viesulas
Šviesų režisierė Ramunė Petrikaitė

Nusikalstamo pasaulio vieno klano vadeiva Don Martinibjankas ateina į teatrą ir pinigų bei grasinimų pagalba “diplomatiškai” mėgina priversti teatro direktorių Antonijų Bulgarelį (kuris tuo pačiu yra ir pagrindinis šio teatro tenoras, ir režisierius, ir… šio teatro “numylėtinis”) per keletą dienų pastatyti operą “Karmen”. Nors teatre tvyro visai “nekūrybinė” atmosfera, nes artistai jau ilgą laiką slampinėja be darbo, teatro direktorius, suvokdamas, kad trupė nepajėgi įveikti “Karmen” operos keliamus techninius uždavinius bei meninius reikalavimus, stengiasi perkalbėti “mafiozą” atsisakyti šio sumanymo. Ir visi teatro artistai, suvokdami savo galimybes bei jausdami atsakomybę, taip pat nepritaria šiam pasiūlymui, nežiūrint į tai, kad jie streikuoja, reikalaudami kūrybinio darbo bei didesnių atlyginimų. Vienok “mafiozo” argumentai labai jau “svarūs” – mat “Karmen” opera labai patinka kito mafijos klano vadeivai Don Karpanorosui, kuris šiuo metu slapstosi, bet į operos premjerą jis būtinai ateis, ir tada bus galima čia pat teatre jį nušauti…
Teatro trupei pagaliau “apsisprendus” statyti operą “Karmen” artistų tarpe užverda aistros dėl vaidmenų paskirstymo… Ypač aršiai kovoja tarpusavyje dėl Karmen vaidmens atlikimo dvi teatro primadonos: Eleonora – direktoriaus žmona ir Beatričė – direktoriaus meilužė, kuri šiam prisiekia, kad sukapos savo konkurentę dideliais arba mažais gabalais ir sugrūs į lagaminą, jeigu ši netilptų į “grabą”… Tačiau, kur pešasi dvi primadonos, trečias… turi “srėbti tą košę”… Ši misija tenka režisieriaus asistentui, “visų galų meistrui” Olivečiui, kuris, susikivirčijus primadonoms, nuolat priverstas dainuoti jų partijas, kad nesužlugtų repeticijų eiga…
Tuo tarpu Don Martinibjankas atsiveda į teatrą tūlą Karlą, ir reikalauja, kad šis atliktų pagrindinį (Chose) vaidmenį, nes yra puikus šaulys. Bet čia paaiškėja, jog Karlas visai nemoka dainuoti… Gi Eleonora įkalbinėja šio vaidmens imtis patį Don Martinibjanką; juk jis pademonstravo puikų vokalą, mokydamas Karlą dainuoti…
Kuo toliau teatre rutuliojasi intrigos, tuo sunkiau darosi teatro direktoriui Antonijui suvaldyti situaciją. Jis vis labiau grimzta į depresiją, ima panikuoti ir, norėdamas įrodyti savo meilę Beatričei, neapdairiai padovanoja jai savo žiedą…, kuris Beatričės rankose tampa dar vienu ginklu kovoje prieš Eleonorą.
Ir štai scenoje, šalia butaforinio karsto Antonijus aptinka kraujo dėmes… (tai vynas, kurį išliejo karste bemiegodamas girtas teatro koncertmeisteris Vitorijus). Antonijus įtiki, jog Beatričė vis dėlto susidorojo su Eleonora… ir jį apima „kraujo karštligė“…, ima persekioti Eleonoros “šmėkla”…
Sužinojęs apie konkurentų suokalbį teatre pasirodo kitas mafijozas Don Karpanorosas, kuris išreiškia „pageidavimą“, kad Chose vaidmuo būtų paskirtas Don Martinibjankui… Be to, jis „priverstas prašyti“ Antonijų, kad šis savo režisūrinėje koncepcijoje numatytų priemones, kurios įgalintų išvengti bereikalingų aukų… Todėl Chose vaidmens atlikėjas turėtų atsidurti pakilioje vietoje, kad būtų gerai matomas šauliui…
Teatre jau vyksta pasiruošimas premjerai, kai Antonijus iš Beatričės sužino, jog Eleonora pabėgo su Don Martinibjanku, kuris pasirašė kontraktą su Milano La Scala teatru… “Perėmusi” vadovavimą Beatričė reikalauja, kad Chose vaidmenį dainuotų Antonijus, o ji bus Karmen… Antonijus, nenorėdamas tapti Don Karpanoroso smogikų taikiniu (tas pats kostiumas, grimas), visaip stengiasi išsisukti nuo Chose vaidmens atlikimo… Tačiau Beatričė pareiškia, kad Antonijus savo meilę jai galės įrodyti tik scenoje… Judviejų ginčą išsprendžia netikėtai teatre pasirodęs Don Martinibjankas, kuris, sužinojęs apie Antonijaus suokalbį su Don Karpanorosu, suvesti sąskaitas atvyko net iš Milano… Jis pareiškia, kad “gulbės giesmę” giedos jis pats, bet “gulbe” scenoje bus Antonijus… Tačiau Antonijus sutinka mirti tik su savo balsu…
Ir štai vyksta “Karmen” premjera. Spektaklio finale scenoje netikėtai pasirodo dar viena Karmen (Eleonora), o už Chose (Antonijus) nugaros su pistoletu rankoje slankioja Don Martinibjankas… žiūrovų salėje jau šmėsčioja ginkluoti Don Karpanoroso smogikai… Orkestrui grojant toreodorų maršą įvyksta nuožmus, “bekompromisinis” susišaudymas, kurio metu neišvengiama “nereikalingų aukų”…, …bet gyvas lieka… …T E A T R A S !!!

Vaidina

Antonijus Bulgarelis, teatro vadovas – Algirdas Bagdonavičius
Eleonora, jo žmona – Vida Taurinskaitė-Rukšienė
Beatričė, jo meilužė – Kristina Zmailaitė
Don Martinibjankas, I Mafiozas – Deivydas Norvilas
Olivetis, teatro vadovo asistentas – Rytis Janilionis
Don Karpanorosas, II Mafiozas – Petras Kežys, Rimantas Pazikas
Vitorijus, koncertmeisteris – Algirdas Viesulas
Petras – Robertas Ruželė
Klara – Vilma Likienė
Choro ir baleto artistai