2021 birželio 14 dieną minėjome 80 metų nuo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Sibirą pradžios.
Ši diena mūsų šalyje – atmintina Gedulo ir vilties diena. Nėra miesto ar miestelio kuriame neprisimenami šie skaudūs įvykiai, jų atminimui rengiami renginiai.
Pagrindiniu šios dienos meniniu renginiu Panevėžyje tapo solidus muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas MANO ŽEMĖ – VIENINTELIAI NAMAI.
Koncertas sudarytas iš sakralinių ir patriotinių muzikinių numerių.
Didžiąją dalį kūrinių su orkestru atliko solistė Laima Česlauskaitė (sopranas). Galima sakyti, kad koncertas tapo šios mylimos panevėžietės rečitaliu.
Dirigavo orkestro įkūrėjas Vidmantas Kapučinskas.
Koncertą vedė aktorius Laimutis Sėdžius.
Koncertas surengtas Kristaus Karaliaus katedroje po Šv. mišių.
Jo klausė miesto bendruomenė, visuomeninių ir politinių organizacijų atstovai, miesto savivaldybės vadovai.

Gedimino Kartano nuotraukoje koncerto dirigentas Vidmantas Kapučinskas.