Metai nebuvo lengvi, bet, tikiu, kad buvo prasmingų veiklų, vertingų patirčių ir įsimintinų darbų. Už juos labai dėkoju daug darbo ir pastangų įdėjusiam Panevėžio muzikinio teatro kolektyvui, atlikėjams, kūrėjams, žiūrovams, sustiprėjusiai teatro savanorių bendruomenei. Man reikšmingas kiekvienas įvykis, kuriuo paaugame.

Šiais metais ypatingą dėmesį skyrėme iš Panevėžio kilusiems kūrėjams, pristatėme dvi panevėžiečių – Giedriaus Svilainio ir Broniaus Kutavičiaus – premjeras, teatro orkestrai ir styginių kvartetas muzikavo su ryškiais Lietuvos ir užsienio solistais, taip pat ir jaunaisiais regiono moksleiviais. Choras parengė naują programą, jo įdainuota sakralinė muzika skamba ir Panevėžio teatro „Menas“ spektaklyje kūdikiams „Namai“. Šią muziką sukūręs talentingas jaunosios kartos dirigentas Imantas Jonas Šimkus vėliau darniai įsiliejo ir į B. Kutavičiaus operos-poemos „Strazdas – žalias paukštis“ pastatymo komandą, kurios ašis buvo pirmą kartą šiame teatre režisavęs Jonas Vaitkus. Ypač džiugu, kad projekte „Garsai gimtajam miestui“ diriguojant E. Pehk ir M. Bražui kaip solistai atsiskleidė ir mūsų kolektyvo muzikantai.

Informacija Sekunde.lt

Nuotrauka P. Židonio