Panevėžio muzikinis teatras – didžiausia kultūros įstaiga Aukštaitijos regione, vienijanti daugiau nei šimtą profesionalaus scenos meno atstovų. Kasmet teatras vidutiniškai surengia po 150 spektaklių, koncertų ir kitų pasirodymų, juose apsilanko daugiau nei 18 000 žiūrovų.

Kviečiame prie komandos prisijungti Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovą!

Pareigybės aprašymas

 1. Panevėžio muzikinio teatro rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovas (-ė).
 2. Pareigybės grupė – 2. Įstaigos padalinių vadovai ir jiems prilygstantys specialistai.
 3. Pareigybės lygis – A2.

Reikalavimai

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specifinius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą rinkodaros, vadybos ar komunikacijos srityse su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir / arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį rinkodaros ir / ar komunikacijos srityje;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovavimo komandai patirtį;
 • turėti puikius analitinius ir strateginio mąstymo įgūdžius, socialinių medijų kanalų, efektyvių rinkodaros ir komunikacijos kampanijų įgyvendinimo patirtis, prekinio ženklo valdymo patirtis;
 • gebėti motyvuoti ir įkvėpti komandą, kelti aiškius tikslus ir gebėti juos pamatuoti;
 • ne žemesniu kaip B2 lygiu mokėti anglų kalbą;
 • gebėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • kultūros lauko išmanymas bei patirtis renginių organizavimo srityje būtų privalumas.

Atsakomybės ir funkcijos

 • įstaigos įvaizdžio formavimas, rinkodaros ir komunikacijos strategijos kūrimas, vystymas ir įgyvendinimas;
 • skyriaus komandos formavimas, ugdymas, darbo organizavimas, tikslų formulavimas ir rezultatų analizė;
 • Įstaigos vizualinio identiteto su vidaus ir išorės partneriais kūrimas, įgyvendinimas ir įvedimas į rinką;
 • rinkos analizė, rinkodaros ir komunikacijos veiksmų ir biudžeto planavimas, inovatyvių sprendimų inicijavimas ir realizavimas;
 • pardavimų skatinimas, lojalumo programų kūrimas ir valdymas;
 • bendradarbiavimas su išorės partneriais, naujų partnerių paieška, klientų patirties valdymas ir gerinimas;
 • rinkodaros ir komunikacijos kampanijų inicijavimas, valdymas ir rezultatų analizė;
 • ryšių su auditorijomis plėtra ir palaikymas;
 • kitų Įstaigos vadovo užduočių, reikalingų Skyriui keliamų tikslų ir Įstaigos efektyviam funkcionavimui, įgyvendinimas.
Siūlome:

atlyginimą bruto 1 713,98–1 838,96 Eur ribose bei priemokas ir skatinimus, priklausančius nuo pasiektų rezultatų;

galimybę prisidėti prie ryškių ir matomų kultūros lauko pokyčių formuojant didžiausios regione kultūros įstaigos veidą;

lankstų darbo grafiką;

nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo galimybę.

 

Kaip kandidatuoti:

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. asmens dokumento kopiją;

2. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. gyvenimo aprašymą (CV);

4. motyvacinį laišką;

5. užpildytą pretendento anketą.

 

Norintieji dalyvauti atrankoje dokumentus privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos iki kovo 8 d.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Apie konkursą galima pasiteirauti tel. +370 614 90 355, el. p. personalas@paneveziomuzikinis.lt.