Trombonininkų kvartetas GLISSANDO susikūrė pandemijos karantino metu, tuomet, kai gyvas komunikavimas buvo ribojamas. Šiuo metu profesionalai Martynas Bražas, Andrius Gudas, Mindaugas Akelis ir Tautvydas Kasperavičius susitinka pamuzikuoti savo malonumui, ansambliavimo įgūdžių tobulinimo tikslu, rengia viešus pasirodymus.
Liepos 22-osios vakare, Panevėžio muzikiniame teatre kvartetas surengė specialų koncertą trimitininkų festivalio dalyviams ir miesto bendruomenei.
Tai klasikinės muzikos renginys, kurio pradžioje klausėmės Martyno Bražo ir Andriaus Gudo solo atliekamų stambios formos kūrinių. Trobonininkams fortepijonu akompanavo Olga Daugene.
Kvartetas atliko J. Haydno oratorijos „The Creation“ fragmentą, tradicinę Škotų muzikinę temą „Scarborough Fair“ aranžuotą B. Reitenbach, Enrique Crespo etiudą A. Bruckner kūrybos motyvais, Geffrey Agrell “Gospeltime”, o taip pat žinomus J. Naujalio ir J. Gudavičiaus kūrinius, trombonininkų kvartetui aranžuotus Audriaus Stasiulio.