1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Buvo ištremta daug to meto politikų ir visuomenės veikėjų. Iš viso išvežta virš 17 tūkstančių žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas.
Pagerbdami tremtinius ir neleisdami jų pavardėms nukeliauti į užmarštį, minėsime šią dieną tylos minute, šv. Mišiomis, koncertu, vardų skaitymo akcija, prisiminimų knygos bei parodos pristatymu ir filmu.
Gedulo ir vilties dienos minėjimas prasidės iškilminga Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio, Lietuvos šaulių sąjungos ir Panevėžio apskrities skautų vėliavų nešimo ceremonija ir visuotine tylos minute. Už politinius kalinius ir tremtinius bus laikomos šv. Mišios Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje. Po okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo vyks Panevėžio muzikinio teatro choro (vadovas A. Viesulas) koncertas „Tėve mūsų“, kompozitorius ir dirigentas I. J. Šimkus. Po koncerto prasidės akcija „Atminties neištremsi“, kurios metu miesto savivaldos atstovai, tremtiniai ir jų artimieji bei visi norintys, pagerbdami ir neleisdami užmiršti, skaitys tremtinių, politinių kalinių vardus.
Išgirsti autentiškus liudijimus bus galima Panevėžio kraštotyros muziejuje vykstančiuose renginiuose – knygos „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ pristatyme ir parodos „Tragiškas 1941 m. birželis Panevėžyje“ atidaryme. Panevėžio muzikiniame teatre bus rodomas filmas „Dekadentas Nr. 2419“, kur prieš filmo seansą tremtinius ir jų artimuosius pakviesime pasivaišinti kava, pyragu ir pasidalinti prisiminimais.

BIRŽELIO 14-OSIOS – GEDULO IR VILTIES DIENOS PROGRAMA

Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
Nepriklausomybės a. 12

11.40 val.
Iškilminga Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio, Lietuvos šaulių sąjungos ir Panevėžio apskrities skautų vėliavų nešimo ceremonija

11.59 val.
Visuotinė tylos minutė

12.00 val.
Šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius

12.50–13.30 val.
Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimas

13.00 val.
Koncertas „Tėve mūsų“
Dalyvauja:
Panevėžio muzikinio teatro choras (vadovas A. Viesulas)
E. Rodionova (I smuikas)
R. Šeštokaitė (II smuikas)
G. Jakaitis (altas)
J. Jonušas (violončelė)
J. Andriūnas (kontrabosas)
R. Bedalis (klarnetas)
A. Janatjeva (fleita).
Kompozitorius ir dirigentas I. J. Šimkus

Nepriklausomybės aikštė

14.00–20.00 val.
„Atminties neištremsi“
Tremtinių, politinių kalinių vardų skaitymo akcija

Panevėžio kraštotyros muziejus
Respublikos g. 17

14.20 val.
LGGRTC knygos „Užrašyti žodžiai liudija. 1941 metų tremtinių ir politinių kalinių dienoraščiai ir atsiminimai“ pristatymas

Paroda „Tragiškas 1941 m. birželis Panevėžyje“, Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija
Paroda veikia II–V nuo 9 iki 13 val. iki liepos 8 d.
Informacija tel. 8 (45) 596 181

Panevėžio muzikinis teatras
Nepriklausomybės a. 8

15.00 val.
Dokumentinis filmas „Dekadentas Nr. 2419“
Rež. Saimir Bajo (Čekija), Lietuva, 2022, 1:40, N-13