Retai pasitaiko galimybė pasiklausyti eufonininkų arba valtornininkų duetų.
Muzikinio teatro sakralinės muzikos projekte PASILIK SU MANIMI, kurio sprendiniai suderinti su karantino iššūkiais, tokia galimybė buvo sudaryta trejetą kartų.
Gegužės 15  dieną klausėmės Juliaus Adomaičio ir Aurimo Puluikio eufonijomis atlikusių tris J. B . Arban kūrinius:
AMAZING GATE,
SACRED SONG,
THE LAST ROSE OF SUMMER.

O gegužės 14 ir 21 dienomis valtornininkai Marta Etxezarreta ir Algis Bukauskas išpildė ištisą mažų formų programą:
Henri Smart ANGELIS IN GLORIJA ir Duetą iš siuitos,
Henri Kling  ADGIO CANTABILE, ANDANTE, KANONĄ ir
Mark Feezell ADAGIO ESPRESSIVO.

Nuotraukoje valtornininkai Marta Etxezarreta ir Algis Bukauskas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.