Domenico Cimarosa opera buffa – „KAPELMEISTERIS“

Dirigentas Vidmantas Kapučinskas
Režisierius Nerijus Petrokas
Scenografė ir kostiumų dailininkė Rita Kosmauskienė

Vaidina:
Kapelmeisteris – Arūnas Malikėnas, Liudas Mikalauskas

Pamokanti istorija kur išjuokiamos ir pasmerkiamos „sužvaigždėjusių“ artistų tuščios ambicijos bei surambėjusios ir atgyvenusios estetinės – kūrybinės vertybės bei kriterijai; naujovių  kūrybinė „kova“ su atgyvenomis ir sceniniais – interpretaciniais „štampais“;

Sakoma, kad dainininko svajonė yra padiriguoti orkestrui, o orkestro artistų – nors kartą iškopti iš „duobės“ į sceną. Komiška opera „Kapelmeisteris“ ir patenkina tuos norus. Kapelmeisteris  – maestro, kompozitorius ir dainininkas kartu – moko orkestrą griežti savo kūrinį, nors ir žino, kad jo kaip dirigento gebėjimai tik pusėtini. Kuo baigsis jų triūsas – sužinosite pažiūrėję šią trumpą Domenico Cimarosa opera buffa – „KAPELMEISTERIS“

Gaetano Donizetti „Rita“

Dirigentas Vidmantas Kapučinskas
Režisierius Nerijus Petrokas
Scenografė ir kostiumų dailininkė  Rita Kosmauskienė
Chormeisteris – Algirdas Viesulas

Vaidina:
Rita –  Laima Česlauskaitė, Elena Kalvaitytė-Vitkauskienė
Bepas – Algirdas Bagdonavičius
Gasparas – Arūnas Malikėnas, Liudas Mikalauskas
Choro artistai

Viešbutuko šeimininkė Rita mėgaujasi  gyvenimo malonumais  ir ypač tuo, kaip ji laiko „po padu“ savo antrąjį vyrą Bepą, kuris nuolankiai vykdo visus savo žmonelės  įgeidžius ir pasiruošęs kęsti bet kokias bausmes už  nepaklusnumą…
Rita santykiuose su vyru vadovaujasi  „pyrago ir botago“ principu. Ji didžiuojasi manydama, kad tokiu būdu sukūrė „idealios šeimos“ modelį… Tačiau ši idilija dūžta kartu su kavos puoduku, kurį  nuo stalo netyčia nustumia Bepas… Viešbutuko kavinėje  apsilanko piratas Gasparas. Jis čia norėtų apsistoti  nakčiai, nes jo dar-laukia ilga kelionė pas sužadėtinę Žanetą…
Netrukus Gasparas supranta, kad viešbutuko šeimininkė – tai jo buvusi žmona Rita, kurią manė esant sudegusią  gaisro metu… Savo ruožtu Rita svečio asmenyje irgi atpažįsta savo buvusi  vyrą, kuris, kaip ji mane, nuskendo  jūroje, kai kitą dieną po vestuvių  išplaukė piratauti… Gasparas nelinkęs dalintis su Rita savo pinigais, uždirbtais „teisėtu plėšikavimu“, nors to reikalauja judviejų vedybinė sutartis. Jis nusprendžia atgauti tą sutartį ir sprukti pas mylimąją Žanetą.
Bepas nori priversti Gasparą pasiimti ir auklėti savo buvusią Žmonelę. Vyrai  aiškinasi  santykius įvairiais būdais: lošia kortomis, meta burtus ir t.t. Jie kovoja vadovaudamiesi  arabišku principu – kas laimi, tas ir pasilieka… su Rita!? Žodžiu, kas pralaimi, tas ir laimi! Rita nesiruošia  iškeisti  paklusnųjį  Bepą į nesuvaldomą piratą, nors labai vilioja Gasparo pinigai… Ji ilgai nepripažįsta  savo buvusiojo vyro, kol pagaliau, suvokus, kad Bepas pajėgs nugalėti  kovoje vienarankį piratą, ir tokiu būdu Gasparo pinigai atiteks jai, Rita provokuoja  Bepo pavydą… Bepas narsiai stoja į kovą dėl savo laimės!.. Užverda grumtynės. Rita įsitikinusi, jog taip karštai  besikivirčijantys vyrai kaunasi dėl jos…

 

Vaidina

Rita – Laima Česlauskaitė, Elena Kalvaitytė-Vitkauskienė
Bepas – Algirdas Bagdonavičius
Gasparas – Arūnas Malikėnas, Liudas Mikalauskas
Choro artistai