logo

panevezio muzikinis teatras fasadas

Franz_Lehar_LINKSMOJI_NASLE balius_savanoje svajoniu_sala zuzana mano_puikioji_ledi

Franz Lehár LINKSMOJI NAŠLĖ

Paul Abraham 2-jų veiksmų operetė "Balius Savojoje"

Robert Stolz 2-jų veiksmų operetė "Svajonių sala"

Jean Gilbert 2-jų veiksmų operetė "Dorovingoji Zuzana"

Frederick Loewe  miuziklas "Mano puikioji ledi"

P. Abraham 2-jų veiksmų operetė BALIUS SAVOJOJE  

  • APRAŠYMAS
  • VAIDINA
  • NUOTRAUKOS

Režisierius Nerijus Petrokas
Dirigentas Vidmantas Kapučinskas
Dailininkė Rita Kosmauskienė
Choreografas Alfredas Kondratavičius
Chormeisteris Algirdas Viesulas
Šviesų režisierė Ramunė Petrikaitė

Iš P.Abraham sukurtų 13 operečių, „Balius Savojoje" yra tarp pačių populiariausių.

Jaunavedžiai Aristidas ir Madlen grįžo iš vestuvinės kelionės, kuri truko ištisus metus. Jie laimingi, nes pirmą vakarą namuose praleis drauge. Tačiau netikėtai iš Amerikos atvyksta Deizi, Madlen puseserė. Ji prisipažįsta, kad dalyvaus baliuje, nes yra kompozitorius. Markizas, gauna telegramą iš buvusios meilužės Tangolitos. Ji ragina laikytis garbės žodžio - su ja pavakarieniauti baliuje. Aristido bičiulis, turkų pasiuntinybės Paryžiuje atašė Mustafa Bėjus, sprendžia galvosūkį, kaip išgelbėti markizą, kad šis galėtų nuvykti į balių.
Madlen dar namuose sužino apie galimą vyro neištikimybę ir vaidindama koketę dalyvauja baliuje.
Balius Savojoje vyksta vieną kartą metuose, suvažiuoja damos ir ponai, ištroškę skandalingų naujienų. „Figaro" redakcija įsteigia premiją už didžiausią Savojos baliaus sensaciją. Išaiškėja dvi sensacijos - Deizi prisipažįsta esanti populiarusis kompozitorius Žozė Pasodoblis. O Madlen praneša mažytę sensaciją, kad ji, markizė Madlena de Fobla, kardinolo dukterėčia, palatos prezidento pusseserė, markizo Aristido žmona, ką tik apgavo savo vyrą.

Aristidas de Fobla - Edmundas Seilius
Madlen - Kristina Zmailaitė
Deizi Parker, džiazo kompozitorė - Vida Taurinskaitė-Rukšienė,
Mustafa Bėjus - Deivydas Norvilas,
Selestinas Formanas - Rytis Janilionis
La Tangolita - Elena Kalvaitytė-Vitkauskienė
Pomerel - Robertas Ruželė
Bebė - Laima Mališauskaitė
Arčibaldas - Petras Kežys
Oficiantas - Vaidas Dzežulskis
Fobla namų svečiai, baliaus svečiai, šokėjai, pažai, manekenės, barmenai, šokėjos - choro ir baleto artistai

Renginių kalendorius

kasa

Teatro rėmėjas

sdg logoLogo-Facebook2 procentai parama